DEFRO KOMFORT EKO LUX


Гориво автоматичен режим

Въглищен прах
Грах Въглища

Kотлите DEFRO Komfort Eko Lux принадлежат към групата на котлите с долно подаване посредством шнек и ретортна горелка. Те постигат ефективност над 90%. Котлите могат да се използват за отопление на еднофамилни къщи, малки курорти, работилници и други подобни съоръжения.

Основното гориво е каменни въглища, вид еко-грах с гранулиране от 5-25мм.

Топлообменникът на котела е изработен от сертифицирана котелна стомана с дебелина 6 мм.
ЗАБЕЛЕЖКА! Когато поръчвате котела KOMFORT EKO LUX, посочете страната на бункера (ляво или дясно). Когато поръчвате, посочете и местоположението на комина от горната или задната стена на котела.
При поръчка на котела трябва да се докладват елементи на допълнително оборудване поради невъзможността за последващо монтиране.

Характеристики

5 години гаранция за херметичност на топлообменника, 2 години гаранция за останалите компоненти и ефективна работа на котела;
Топлообменник, изработен от сертифицирана висококачествена стомана;
Висока топлинна ефективност в диапазона от 89,9 до 90,7% поради повишено оползотворяване на топлината от димните газове;
Контролер K1P4 поддържащ 4 помпи / ц.о., топла вода, циркулация, подова/. Поддръжка на смесителен вентил, PID функция. Възможност за контрол през GSM или ИНТЕРНЕТ - опция срещу доплащане;
Котелът е пригоден за монтаж в затворена система, при условие че са монтирани предпазни устройства в съответствие с ръководството за експлоатация и поддръжка на котела;
Сензор за отворен бункер
Керамични катализатори, стабилизиращи процеса на горене;
Възможност за промяна на посоката на отваряне на вратите.
Шнек, изработена от цял елемент;
Вертикална или хоризонтална конфигурация на димоотвода след монтиране на торсионно коляно (торсионното коляно не е включено в оборудването на котела);
горивна камера с високо ефективна горелка тип реторта;
Енергоспестяващ, високоефективен мотор-редуктор с автоматичен реверс в случай на блокиране на горивоподаващото устройство;
Система за изравняване на налягането в бункера за гориво;

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти