Предимства на серия UNI

Универсалните котли DEFRO позволяват да се гори различно гориво – пелети, въглищна фракция 5-25 мм (еко-грах), различна биомаса – отпадъци от зърнопроизводството.

В основата на работа на котела е заложен същият принцип, който и в автоматичните котли на въглища, а основното различие се заключава в специалната горелка. Универсалната горелка UNI е направена във формата на касета, изготвя се от дебелостенна топлоустойчива стомана. Такава горелка оказва значително по-малко съпротивление на постъпващото гориво, затова е много подходяща, в това число за въглища със съдържание на прах повече от 20% (до 40%).

Системата за подаване на въздуха, разпределена по площта на горене, позволява равномерно да се изгаря всичкото гориво, намиращо се върху горелката. Допълнителното вторично подаване на въздух прави процеса на изгаряне по-икономичен. Бункерът на котела лесно може да се постави отдясно или отляво.

Основното предимство на котлите серия UNI е тяхната универсалност. Днес можете да горите въглища, а утре – пелети. Което е по-удобно и по-евтино.

Допълнително отличие на всички котли от серията UNI е пепелникът с по-голяма вместимост (в сравнение с котлите на въглища). Отчитайки, че пепелността на биомасата и пелетите обикновено е по-ниска от тази на въглищата, да се чисти пепелникът ще се наложи 2-3 пъти в месец.

Във връзка с това, че био-горивото е значително по-леснозапалимо, отколкото въглищата, всички универсални котли са снабдени с допълнителна Енергонезависима система на защита от запалване на горивото в бункера - «Страж».

Приложимостта на едно или друго гориво за автоматично горене в котлите серия UNI можете да уточните в най-близкото до вас официално представителство. Готови сме също да изпитаме ваше гориво върху реално действащо оборудване, за да установим достоверно, възможно ли е да се изгаря това гориво ефективно в DEFRO.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти