Инертни съставки

Инертните съставки (добавки) са нетопими съставки, които се съдържат в изкопаемите въглища.

Това са мокро съставки на въглищата, които не са способни да преминават при нагряване в пластично състояние, да набъбват и отделят течни и газообразни продукти.

Те намаляват или повишават качеството на кокса в зависимост от тяхното съдържание в коксовата шихта, от степента на въглефикация на въглищата в шихтата, от технологичната подготовка на шихтата и режима на коксуване.

За да се повиши качеството на кокса и да се увеличи неговата големина, в шихтата целенасочено се добавят инертни съставки, които в голямо количество се съдържат в някои марки въглища. Например, марките коксови слабо спичащи се и коксови слабо спичащи се нискометаморфозирани въглища се отнасят към отделната група на «инертните добавки».

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330030

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти