Обогатяване на въглищата

Обогатяването е процес на обработка на въглищата, в резултат на който се извършва отделяне на «чистите» (сортираните) въглища от скалните и минерални примеси.

Процесът се извършва в обогатителна фабрика и се разделя на три основни етапа: подготвителен, основен и заключителен.

Подготвителният етап позволява да се разкрият полезните минерали, открити във въглищата, и да се разделят по големина на парчетата на класове. Даденият етап включва в себе си операции на натрошаване и смилане, пресяване и класификация. Първите два процеса позволяват да се натрошат и намалят по размер парчетата въглища. Провеждат се в специални дробилни устройства. Следващото действие е пресяването. С негова помощ се пресяват натрошените въглища с решета и сита с калибрирани отвори (дребни или едри). Пресетият материал се подлага на класификация във водна или въздушна среда. Това се прави за разделяне на въглищата на едри продукти (пясък) и ситни (източване, зърно с размери не повече от 1 мм).

След като въглищата са били разделени на различни класове по големина, се пристъпва непосредствено към обогатителните процеси. Те могат да се осъществяват по два начина: сух и мокър. Мокрото обогатяване се опира на законите на физиката. Неговият принцип се заключава в това, че във вода въглищата се отделят от по-леките примеси вследствие на различната плътност.

Процесът се осъществява в специални машини, където въглищата се зареждат върху сито.

Едновременно с това през ситото започва постепенно да се вдига нивото на водата. Дребните частици преминават през отворите, а получените въглища се отнасят за продажба. При даденият тип обогатяване, водата може да бъде заменена от по-тежка среда – водна суспензия от прах на магнетит. Използва се също и методът на пенна флотация, при която въглищата се обработват с хидрофобен флотационен реагент и те изплуват заедно с въздушните частици на повърхността. Примеси се утаяват на дъното.

Съществува и сухо обогатяване, което се различава по това, че вместо вода се използва пясък. В даденият случай, в сепараторния корпус пясъчната смес с въглища преминава в движение благодарение на перки, които, въртейки се, отделят примесите от чистите въглища.

Заключителната операция е сушене на продуктите на обогатяване, която се изисква при използване на мокрия метод. В резултат на процеса на обогатяване се получава концентрат, в който се намират повечето ценни съставки, минимум примеси и скални породи. Още един продукт от обогатяването са отпадъците, които практически не съдържат в състава си ценни вещества, по-нататъшното използване на които е нецелесъобразно.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330030

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти