Коксови тлъсти въглища

Коксови тлъсти въглища

Коксовите тлъсти въглища са марка каменни въглища, обозначавани като «КЖ». Лежат на пластове. Дебелината на пластичния слой е около 18 мм.

За 2007 год, по данни на статистиката, запасите от коксови тлъсти въглища в Източен Сибир съставляват около 351 млн.т. В това число в Красноярския край – 151 млн.т., република Тива – около 200 млн.т. Залежи от въглища КТ има и в Тунгуския въглищен басейни и те съставляват около 151 млн.т., в частност, само в Имангдинското месторождение запасите са около 92 млн.т. Запасите на Далечния Изток съставляват 24372 млн.т. Република Саха, Якутия, разполага с 17558 млн.т. въглища КТ. Също в Южно-Якутския въглищен басейн лежат 11776 млн.т. Коксови тлъсти въглища има и в Зирянския въглищен басейн – 1573 млн.т.
Има запаси на коксови тлъсти въглища и в Кузнецкия въглищен басейн – 8648 млн.т.: Бачатски район – 551 млн.т., Кемеровски – 1043 млн.т., Прокопиевско-Киселевски – 3728 млн.т., Том-Усински – 3326 млн.т.

Коксовите тлъсти въглища притежават определени свойства и характеристики.


Въглерод

85 %

Водород

5 %

Летливи вещества

18-27 % (не повече от 30 %)

Специфична топлина на изгаряне - 8450 Ккал/кг.

Също в състава на КТ има витринит, отражателната способност на който в маслена имерсия е 0,9-1,29 %. Даденият вид въглища притежава висока температура на изгаряне. В същото време се характеризира с малко съдържание на примеси. Именно затова тези въглища са много скъпи. Освен това, те са дефицитни (запасите се изчерпват). По тази причина на 24-ата ежегодна международна конференция «Въглищата – енергия и околна среда» от 16 септември 2007 година коксовите тлъсти въглища станаха една от темите за обсъждане. За сметка на високата себестойност на дадените въглища нараства и цената на произведения от тях кокс. Затова на конференцията беше представена технология за химична обработка на евтини въглища. При това, тя може да се използва в съществуващите заводи, фактически не променяйки производството. Следствие на това, добив на коксови тлъсти въглища понастоящем не се извършва.

Основното направление за използване на дадената марка въглища е коксохимическата промишленост. От всички марки коксуващи се въглища КТ притежава най-висока коксуемост. Без смесване с други марки дават качествен металургичен кокс. Освен това са способни да приемат до 20 % добавъчни въглища от марките коксови постни, коксови слабо спичащи се и постноспичащи без промяна на качеството на кокса.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти