Тлъсти въглища

Тлъсти въглища

Тлъстите въглища са една от марките каменни въглища и имат обозначение «Ж».

Образуването на каменните въглища е ставало в идеални за това условия – в торфените блата. Именно там гниещите растения са се натрупвали по-бързо, отколкото е ставало тяхното разлагане. А под действието на високи температури, теглото на вода и земните маси, без достъп на кислород, е ставало натрупване на въглеродни съединения, явяващи се основата на каменните въглища. Разновидността на каменните въглища – тлъстите въглища – се отнася към средна степен (III) на метаморфизъм или въглефикация. Дълбочината на образуване на тлъстите въглища е примерно 4500 метра. Температурата, при която се образува даденият вид въглища е равна на 150ºС, а налягането – 12000 атм.

Запасите на тлъсти въглища в Русия съставляват примерно половината от общия запас на коксуващите се въглища. В частност, по данни на статистиката, за 2007 г. запасите на тлъсти въглища в Източен Сибир съставляват 25901,2 млн.т., а в Далечния Изток – 16692,3 млн.т. Например, Печорският басейн, намиращ се на територията на република Коми и Ненецки автономен окръг, притежава общ запас на въглища 344 млрд.т. Понастоящем, добивът там съставлява около 30 млн.т., от които 2/3 се падат на тлъстите въглища. Особено качествени тлъсти въглища се намират във Воркутинското и Воргашарското месторождение на този басейн.

В Кузнецкия басейн се намират 8,5 % запаси на тлъсти въглища от общия запас на въглища. Те се намират на територията на Осиновски, Байдаевски, Ленински, Том-Усински райони на Кузбас.

Богат на тлъсти въглища е и Улуг-Хемският въглищен басейн, намиращ се в република Тива, където само в Межегейското месторождение запасите на тлъсти въглища съставляват около 247,9 млн.т.

Южно-Якутският басейн също притежава запаси от тлъсти въглища, в частност в Алдано-Чулмански район (0,8 млн.т.) и Токински район (2,1 млн.т.).

Големи залежи на тлъсти, коксови тлъсти и кокосови въглища се намират в Зирянския въглищен басейн, република Саха, и съставлява 2,6 млрд.т.

Партизанският въглищен басейн, намиращ се в Приморския край, включва всички марки тлъсти въглища, запасите на които, най-общо, са равни на 82,8 млн.т.

Таймирският и Тунгуският въглищни басейни притежават запаси от тлъсти въглища 18573 млн.т.

Усвояването на изброените запаси става както по открит, така и по закрит начин.

Тлъстите въглища, явявайки се разновидност на каменните, притежават свойствен само за тях химичен и веществен състав.


Въглерод

86 %

Водород

4,5-5 %

Кислород

3,2-4,5 %

Сяра

около 1 %

Влага

4-5 %

Пепел

9,9-14,5 %

Летливи вещества

около 30 %

Специфична топлина на изгаряне - 8300-8700 Ккал/кг.

Тлъстите въглища също съдържат витринит, отражателната способност на който в маслена имерсия е 0,85-1,14 %. При съдържание на влага около 5% те притежават способност добре да я поглъщат. Цветът на тлъстите въглища обикновено е черен, матов. Средната дебелина на пластичния слой съставлява 10-35 мм. Разпалват се по-бавно от дългопламенните въглища. Пламъкът е ярко бял със средна дължина. Тлъстите въглища имат висока спичаща способност, образувайки при това плътни шлаки.

Тлъстите въглища се класифицират на 8 допълнителни технологични групи. Всяка група има свой индекс, който показва примерната средна стойност на тяхната спекаемост, което, на свой ред, се определя по дебелината на пластичния слой. Съществува също класификация, която дели тлъстите въглища по способността им да приемат спичащи добавки на 2 групи:

1Ж – с дебелина на пластичния слой от 13 до 17 мм, отражение на витринита 0,8 – 1,19 %, съдържание на летливи вещества – 28-35,9 %.
2Ж – с дебелина на пластичния слой 18 мм и повече, отражение на витринита 0,8 – 0,99 %, съдържание на летливи вещества – 30-36 %.

Съществува класификация на тлъстите въглища по Грюнер. Той ги разделя на 3 класа:

II – газови тлъсти с дълъг пламък (съдържание на въглерода – 80-85 %, водород – 5,8-5 %, сумарно съдържание на кислорода и азота – 14,2-10 %, съотношение на сумарното съдържание на кислорода и азота към водорода – 3-2, летливи вещества – 40-32 %, кокс – 60-68 %, свойства на кокса – разтопен, но силно разширен).

III – ковашки тлъсти със среден пламък (съдържание на въглерода – 84-89 %, водород – 5-5,5 %, сумарно съдържание на кислорода и азота – 11-5,5 %, съотношение на сумарното съдържание на кислорода и азота към водорода – 2-1, летливи вещества –32-36 %, кокс – 68-74 %, свойства на кокса – разтопен, със средна плътност).

IV – коксови тлъсти с къс пламък (съдържание на въглерода – 88-91 %, водород – 5,5-4,5 %, сумарно съдържание на кислорода и азота – 6,5-4,5 %, съотношение на сумарното съдържание на кислорода и азота към водорода – 1, летливи вещества – 26-18 %, кокс – 74-82 %, свойства на кокса – разтопен, много плътен).

Поради голямото съдържание на летливи вещества, горенето на тлъстите въглища трудно се поддава на регулиране. Това става, защото същото време, когато намалява постъпването на въздуха в печката или котела, слоят въглища се подлага на суха дестилация. При това се отделят летливи вещества, които предизвикват загуба на топлина, поради това, че въглищата не са доизгорели. По тази причина тлъстите въглища не се употребяват за енергетично гориво. Ако все пак това става, то се използват отпадъци от обогатяването или непригодни по някаква причина за коксуване тлъсти въглища. В същото време, тлъстите въглища се използват в черната металургия за производство на чугун и стомана. И, разбира се, главното направление на използване на тлъстите въглища е процесът на подготовка към коксуване и послойно коксуване. Процесът на подготовка се заключава в смилане и изместване ъгъла за формиране на смеси за коксуване. Послойното коксуване е начин за получаване на кокс в специални хоризонтални камери. Ри това, произведеният от тлъсти въглища кокс притежава голяма здравина. Но трябва да се каже, че от отделни тлъсти въглища с дебелина на пластичния слой над 30 мм се получава кокс с многочислени пукнатини. Става така, защото те имат много подвижна маса. И при излишното им участие в образуването на кокса, у последния се образуват много пукнатини, и той се разпада на дребни парчета.

Също така, тлъстите въглища могат да се използват при производството на строителни материали, например, вар. Служат също и за суровина за производство на активен въглен, който се използва в химическата промишленост и за очистване на газове и течности. За тази цел въглищата трябва да се раздробят и промият с разредена киселина, например сярна или солна, за да се ограничи излизането на летливите вещества. След това, получените зърна се сушат, смилат на прах, гранулират и активират. Също, в процеса на нагряване тлъстите въглища отделят качествена сажда, от които се прави гума, боя за типографията, туш, пластмаса и пр.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти