Дългопламенни въглища

Дългопламенни въглища

Дългопламенни въглища са каменни въглища марка «Д», съгласно класификацията на каменните въглища по марки.

В течение на много милиони години на Земята се извършват процеси на преобразуване на растителните остатъци в едно или друго полезно изкопаемо. Първоначално от тези остатъци се образува торф, след това, поради налягането на водата, земните слоеве, отсъствието на кислород, повишената  температура, той се трансформира в кафяви въглища, а после и в каменни. В каменните въглища също се извършва процес на метаморфизъм, тоест промени. Те са свързани с промени в количеството на съдържащата се в тях влага, летливи вещества, въглерод, от които зависи, доколко активно ще горят въглищата. Променя се също и съдържанието на витринит във въглищата (от латински «стъкло»). Витринитът се образува от стволовете, пъновете, листата и клоните на дърветата при прехода на торфа в състояние на въглища при постоянно потапяне във вода. По  такъв начин се формират такъв вид или марка каменни въглища, като дългопламенните, имащи определен химичен състав и свойства.

Съгласно статистическите данни, доказаните запаси на каменни въглища в Русия съставляват примерно 49088 млн.т. Запасите на дългопламенните въглища са равни на не по-малко от 50 % от общия  запас. Дългопламенните въглища преобладават в Минусинския въглищен басейн, който е разположен в Минусинската котловина в република Хакасия. Добивът на въглища тук е започнал през 1904 година, а запасите съставляват 2,7 млрд.т. Най-голямото месторождение е Изихското и Черногорското. С Дългопламенни въглища се слави и Кузнецкият въглищен басейн, в частност месторождението Ерунаковско. Неотдавна също в с. Костенково, Кемеровска област, бяха открити уникални залежи на дългопламенни въглища, които се намират на малка дълбочина. И вече се осъществява добив върху няколко разреза. В руската част на Донецкия каменовъглен басейн се намират около 2 млрд.т. Дългопламенни въглища. В Далечния Изток запасите на Дългопламенни въглища съставляват около 90 млн.т. Богати на такъв вид каменни въглища са Тунгуският, Иркутският, Южно-Якутският и други басейни. Големи запаси се намират и в Карагандинска област, в частност на въглищния разрез Жалин. Дългопламенните въглища, по данни на експертите, на даденият етап са най-търсеният и перспективен вид въглища.

Добивът на Дългопламенни въглища в горепосочените източници се води както по открития способ с помощта на разрези, така и по закрития, шахтен способ. Начинът на добиване зависи от дълбочината на пластовете.

Дългопламенните въглища са полезно изкопаемо от класа на каменните въглища. Състоят се от високомолекулярни съединения и имат определен химично-веществен състав.


Въглерод

70-80 %

Сяра

0,5-1 %

Пепел

24-30 %

Влага

17,5-19 % (в самите парчета въглища се намира майчината влага, а придобитата съставлява 8 %)

Летливи вещества

Средно 39-42 %

Специфична топлина на изгаряне - 5000-7000 Ккал/кг (средно 5800 Ккал/кг).

Показателите за отражение на витринита в дългопламенните въглища започват от 0,4 % и завършват на 0,79 %. Цветът на дългопламенните въглища обикновено е сивочерен. Плътността им е средна, равна  на 1-1,7 г/см3. Те са достатъчно порести, слойността им ясно изразена. На стадия на преход от Дългопламенни въглища към тлъсти може да се наблюдава намаляване на порестия строеж, а вследствие на това намаляване на еластичността и механичната здравина. Поради високото съдържание на летливи вещества въглищата се разпалват много бързо. Горят с дълъг димен пламък, което, собствено, е дало названието на тази марка въглища. При горене дългопламенните въглища не се спичат, а пепелта им не образува шлака.

Как се извършва процесът на горене при дългопламенните въглища? Под въздействието на температурата те се нагряват. При това от тях се изпарява влагата, която отива в комина във вид на пара. С нарастването на температурата въглищата започват да се коксуват и отделят коксов газ. Този газ се смесва с вторичния въздух (който се появява, когато се приотвори вратичката на пещта), изгаря в него и дава основната топлина. Много важна подробност – газът трябва да гори в областта за доизгаряне на котела, а не в горивната камера. Защото, ако коксовия газ ще гори заедно с въглищата, то последните се нагряват твърде силно и ще отделят още известно количество от коксовия газ. Вследствие на това ще получим неуправляем процес на горене. Затова горенето на въглищата и горенето на газа трябва да става отделно. По-нататък, дългопламенните въглища, достатъчно нагрети и отделили коксовия газ, се превръщат в кокс. Коксът, вече догаряйки, отделя достатъчно количество топлина, за да се извърши коксуването на още една порция въглища. А регулирайки подаването на въздуха, може да се регулира процеса на горене на въглищата и количеството произведена топлина. Тук трябва да се каже, че дългопламенните въглища са най-доброто гориво за печки и котли с всякаква конструкция. Защото лесно се разпалват и не изискват принудително подаване на въздух.

Дългопламенните въглища се класифицират в съответствие с класификацията по размер на парчетата. Тоест, биват ДКО (Дългопламенни въглища едър орех), ДР (Дългопламенни въглища обикновени), ДПК (Дългопламенни въглища, едра плоча – най-универсалният и популярен вид въглища), ДОМ (Дългопламенни въглища дребен орех) и пр. При това, във всеки клас по размер има малки различия в качествените характеристики на въглищата (в рамките на няколко процента). Така, например, у ДПК съдържанието на пепел е 24,9 %, а у ДОМ е вече 28 %.

Активен въглен

Във връзка с това, че дългопламенните въглища лесно горят и не изискват принудително подаване на въздух, те, както вече беше казано, са най-доброто гориво за печки и котли. За да се разпалят, се изискват минимум дърва, което също е много икономично. Тоест, една от сферите на тяхното използване е комунално-битовата. Освен от редовия потребител, въглищата се използват за отопление на котелните. Ако в дългопламенните въглища има малко пепел, те могат да служат като суровина за течно гориво и химични продукти. А също за получаване на кокс и полукокс. Дългопламенните въглища служат и за суровина при производство на специални въглеродни сорбенти и активен въглен, които се използват във фармакологията за пречистване на всяка течност. Но, разбира се, най-перспективното направление за дългопламенните въглища е отоплението. Така, например, Кемеровска област се отоплява с Дългопламенни въглища от добитите запаси на Кузнецкия басейн. Като се има предвид, че през зимата температурата пада под -30ºС, то ефективността на тази марка въглища е очевидна.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти