Свързване на котела

Компонентите на отоплителната ситема

  Всяка система се стреми към възможно най- висока ефективност. Една система е това, от което е изградена. Ефективността и съвместимостта на компонентите в инсталацията са ключов фактор, късаещ ефективността и надеждността й. Една отоплителната система може да притежава следните:

 • котел (ключов за ефективността и надеждността фактор - Защо DEFRO е подходящ избор?)
 • четирипътен смесителен вентил вентил (късае силно ефективността)
 • група за безопасност на котела, включваща манометър, автоматичен обезвъздушител и предпазен клапан под налягане (сигурност)
 • разширителен съд, поддържащ налягането в системата (сигурност)
 • група за допълване (улеснение и удобство)
 • циркулационна помпа,осигуряваща циркулацията на топлоносителя на системата (ефективност)
 • отоплителни тела (радиатори, конвектори, водно-подово отопление или други)
 • термостати (ефективност)
 • тръбна мрежа (надеждност и ефективност)
 • топлоносител (вода или друга течност)
 • димоотвод (ефективност на котела)
 • бойлер (при необходимост от битова гореща вода)
 • въздушно отопление (подходящо за халета и обемни работни помещения -топловъздушен агрегат)

Свързване на система

  Добре монтираният котел трябва да осигурява поддържане на температурата на връщащата линия на входа на котела около 55-65 C  (значително увеличава живота на котела) и да осигурява възможност за приоритетно подгряване на топлата вода. Друго предимство е и намаляването на разхода поради по- ефективния горивен процес при оптимални температури на тялото на котела. За тази цел са необходими следните компоненти:

 

1. Четирипътен смесителен вентил

  Често подценяван и слабо известен четирипътният вентил всъщност е изключително важна част от всяка високоефективна отоплителна система. Той внася сигурност, комфорт и ефективност.

 • Сигурност - вентилът не позволява в котела да навлиза студена вода, което е основен причинител на евентуален конденз, съпътствано с недобро изгаряне. Това води до намаляване на живота и ефективността на котела;
 • Комфорт - поради рязко намалената температура на котела (горивната среда) при горенето започват да се отделят окиси, които впоследствие се наслагват по конструкцията на котела (т.н. шлака) и налагат по- честото му чистене. Вентилът също така позволява поток с оптимална температура на подаването, което предотвратява презатопляне на помощенията от инертността на отоплителните тела и котела.
 • Ефективност - четирипътният вентил осигурява прецизно дозиране на топлината, което от своя страна е свързано с намаляване на разхода. Най- лесна представа за работата му можем да изградим чрез круиз-контрола на автомобилите. Прецизното регулиране на свършената от двигателя работа във всеки момент от време поддържа комфортната за нас скорост без превишаването или недостига й в условия на изкачване, спускане или ускорение. Защо това са загуби? За да възвърнем комфортната си зона, ще е необходимо да се свърши допълнителна работа, която от своя страна е свързана с разход на енергия (съпротивление на въздуха, използване на спирачна система, триене и др.). В нашата отоплителна система това е охлаждането на помещенията (изкуствено и естествено). Освен че вентилът предотвратява подобни загуби и разход на енергия, той осигурява оптимална работна температура, което от своя страна значи възможно най- ефективно горене през целия период на работа.

  Примерна схема за работата на вентила:

SCHEMAT-ESSBE.jpg

 

2. Циркулационна помпа, осигуряваща циркулацията на топлоносителя в системата

 

  Котлите DEFRO управляват до 4 циркулационни помпи. Това може да са: помпа на централното отопление (радиоатори, лири за баня и др.), помпа на БГВ (бойлер), помпа на подово отопление и рециркулационна помпа (за бърз достъп до топла вода при отдалечени в инсталацията консуматори).

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти