Принцип на работа на котлите

Автоматичните котли на пелети DEFRO са реална алтернатива на традиционните котли на въглища и нафта. С тях отоплението на дома може да бъде толкова удобно, колкото с котел на нафта и разходите за отоплението на дома е 4 пъти по-малко отколкото с нафта.

Котлите DEFRO – желания избор между удобството при обслужването на котлите и разходите за гориво.

При тези котли липсва най-големият недостатък характерен за котлите на твърдо гориво – те не се нуждаят от  постоянно внимание и по-специални грижи, както при котлите с въглища. Едновременно с това те имат главно преимущество – значително намаление на разходите за отопление и се приближават към варианта за отопление с газ, а в сравнение с нафтата или електрическите котли разходите се намаляват с повече от  3,5-4 пъти!

Автоматичния котел на пелети  DEFRO позволява да получите икономично отопление при минимално обслужване. Работата на котела се управлява от микропроцесорен контролер от последно поколение,  управляващи всички процеси в котлите. Автоматиката на котела регулира процеса на горене. Анализирайки показанията на температурните датчици, котелът автоматично регулира количеството на подаваното гориво и въздухът в камерата за горене и може да работи ефективно от 30% до 100% от номиналната мощност.

Пелетите от бункера се подават в камерата за горене с помоща на шнек. Шнека извършва периодично движение с помоща на двигател, снабден с редуктор.

Благодарение на това, че в котела се изгарят малко количество пелети и котела отделя необходимата мощност, се изключва рискът от  кипване при спиране на тока или при повреда на циркулационната помпа.

Котлите DEFRO , в зависимост от модела позволяват да се горят разнообразни горива. За това се използват няколко вида  системи за подаване и горене на въглища и пелети, всяка от които позволява оптимално изгаряне на определения тип гориво

 


DEFRO AKM UNI

разрез на котел на твърдо гориво, пелети, въглищагорелка на котел на твърдо гориво, дърва, въглищагорелка на котел на твърдо горивогорелка на котел на твърдо гориво, въглища, пелети...
горелка на котел на твърдо гориво, овес, въглища...
INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти