Сертификати

 

BAFA

Престижният списък на BAFA включва само продукти, които отговарят на най-високите технически и енергийно-емисионни параметри.

BAFA

CO<200/m3 PM<20mg/m3 КПД>90%

За да може устройството да бъде вписано в този списък, то трябва да отговаря на най-строгите изисквания за квалификация: • Емисии на CO при номинална мощност <200 mg / m3 • PM емисии (прах) при номинална мощност <20 mg / m3 • топлинна ефективност на устройството> 90% Представените стойности на емисиите са валидни за съдържанието на 13% O2 в отработените газове.

 

Участието в списъка BAFA означава, че можете да получите финансиране в Германия за оборудването. В този списък участват следните DEFRO устройства: Sigma Ekopell 12 Sigma Ekopell 20 Defro Kompakt Ekopell 16 Defro Kompakt Ekopell 30 Defro Kompakt Ekopell 50 Bio Slim 10 Bio Slim 15 Bio Slim 20

 

5 клас

Стандартът PN-EN 303-5: 2012 за 2012 г. регулира както топлинната ефективност, така и граничните стойности на емисиите на замърсители (въглероден диоксид, азотни окиси и фини прахови частици) за котли на твърди горива с ръчно и автоматично зареждане и топлинна мощност до 500 kW. В рамките на него са определени 3 класа: 3. (най-слабите), 4. и 5. (най-добрите). За да може един бойлер да отговаря на изискванията за даден клас, трябва да бъдат спазени условията за топлинната ефективност и граничните стойности навредните емисии, определени за класа. 

5 klasa

Какво означават различните класове в класификацията на котлите за твърдо гориво?

Клас 3 съгласно предишния стандарт, установен през 2002 г. като най-високия, в момента е най-ниският клас. Тази категория включва по-голямата част от понастоящем произведените котли с автоматична подаваща система и с ръчно подаване. Но поради технически причини горните котли за зареждане с гориво не са в състояние да отговорят на изискванията за емисиите.

 

Четвъртият клас, въведен от стандарта за 2012 г., е междинен клас. С малко усилия и благодарение на незначителни промени в конструкцията на топлообменниците, автоматичните котли на въглища отговарят на изискванията за емисии и енергия, установени за устройства от този клас - 4.

 

Какво е клас 5 в класификацията на котлите за твърдо гориво?

Клас 5, въведен от ревизирания стандарт PN EN 303-5, е най-добрият клас, където са в сила най-строгите изисквания за емисиите и ефективността и само най-добрите устройства в Европа могат да се справят с тях. Котелът, който отговаря на 5 клас, е гаранция за най- ниски емисия на СО, прахови частици и други вредни газове в атмосферата и най- висока ефективност, което води до значително по-нисък разход на гориво. В допълнение, устройствата от този клас често са обхванати от програмата за субсидиране на котела и инсталацията.

Какъв е процесът на издаване на сертификат за котли на твърдо гориво?

Класът на котела се издава въз основа на резултатите от тестовете на устройството. Те трябва да отговарят на стандарта: PN EN 303-5: 2012. Такъв тест може да се извърши само от субект с настоящата акредитация на Полския център за акредитация (PCA). Потвърждаването на тестването за съответствие със стандарта е сертификат, издаден от звено, акредитирано от PCA.

Какво да търсите при закупуване на бойлер за твърдо гориво?

Когато избирате котел, обърнете внимание на информацията, придружаваща устройството. Ако се дава даден клас, трябва да се провери в съответствие с кои стандарти - понастоящем валидни или предишни. Струва си да се отбележи дали информацията е пълна, т.е. засяга както ефективността, така и емисиите, и най-важното, дали сертификатът е издаден от звено с акредитация на PCA. Причината е, че някои производители поръчват изследвания и тестове в лаборатории, които нямат такава акредитация и след това представят сертификат, който е невалиден.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти