Котли серия MAX 50 - 900 kW

Котли серия MAX  50 - 900 kW

Нoво в продуктовата гама на PW DEFRO, е че се предлагат големи мощности котли EKOPELL MAX предназначени за изгаряне на биомаса и отговарящи на всички изисквания на променения стандарт EN 303-5.
        EKOPELL MAX котлите могат да изгарят дървени пелети, семки, черупки и зърна с диаметър до 30 mm. Системата за подаване на гориво се състои от две винтови подаващи устройства, задвижвани от отделни редуктори. Между тях се намира ротационен клапан снабден с сензор за нивото на горивото, който подава сигнал към системата за подаване на горивото. Допълнително системата е защитена от обратен пламък чрез система за гасене чрез клапан BVTS свързан с водоизточник. Предимството на системата за подаване е монтаж във всяка ъглова конфигурация на горния шнек спрямо долния шнек, което позволява монтирането на котела в по-малко помещение. Горелката за изгаряне на биомаса е с вграден нагревател, предназначена за автоматично разпалване на горивото с помощта на струя горещ въздух. Също така разполага с независима система за първичен и вторичен въздух. Въздуха се подава чрез вентилатори, отделно за първичен и за вторичен въздух, и тяхната работа се регулира електронно. Освен това, горелката има пръстен който предотвратява падането на неизгоряло гориво в пепелника. Котлите EKOPELL MAX са безопасни и удобни за използване. Характеризират се с автоматично запалване и автоматично гасене в зависимост от зададените параметри. Освен това в котела могат да се изгарят различни видове фини горива включително селскостопански отпадъчни материали. Използваното решение в котлите осигуряват чисто и икономично горене на горивата. Техническото решение на горелката и системата за подаване на горивото в котлите EKOPELL MAX са патентовани.

        Котлите ЕКО МАХ са наследници на котлите от серията BIOMAX. Тези котли са със същия топлообменник като котлите EKOPELL MAX. Разликата се състои в начина на подаване на горивото и в самата горелка. В котлите могат да се изгарят въглища с фракция до 30мм. Системата за подаване на горивото се състои от един шнек който допълнително е защитен срещу обратен пламък чрез система за гасене чрез BVTS клапан свързан с водоизточник. Въздуха в горелката се подава чрез вентилатори, отделно за първичен и за вторичен въздух, и тяхната работа се регулира електронно.
      Котлите ЕКО MAX в диапазона от мощности от 100 до 250 kW разполагат с водна решетка-аварийна със странично зареждане на гориво. Камерата има вентилационни отвори за въздух, като въздуха за горене се доставя от електронно контролиран вентилатор. Котлите EKOPELL MAX и EKO MAX се произвеждат с мощности от 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 900 kW Eko MAX. Само котлите с мощност от 100 до 250 kW могат да имат втора горивна камера за изгаряне на горива с ръчно подаване на горивото. В котлите има възможност за инсталиране на система за автоматично пневматично почистване на тръбния топлообменник и система за почистване на пепелта от котела с изключение на котлите с допълнителна аварийна водна решетка. Всеки котел може да се персонализира чрез нашия инженерингов отдел в зависимост с инвестиционните изисквания както по отношение на техническото оборудване, апаратура и автоматика. Техническите данни могат да се променят в зависимост от изискванията за изпълнението.

            Котлите OPTIMA PLUS MAX са котли на твърдо гориво и са  продължение на моделите OPTIMA PLUS. Котела има система за многоточково подаване на въздуха посредством дюзи минаващи през водната риза и усройство за почистване на въздушните дюзи. Подаването на въздух непосредствено в зоната на горене повишава ефективността и гарантира стабилност на горивния процес за дълго време . Котела е с удобно и икономически ефективно управление позволяващо автоматично регулиране на процеса на горене. Управлението е с разширена автоматизация (PID алгоритъм), която може да съкрати разходите на гориво над 10%.

          Котлите от серията Optima Plus MAX са котли с голяма мощност с принудително нагнетяване на въздуха и с микропроцесорен контрол върху процеса на горене, позволяващи да се отопляват големи обекти с производствено-складово предназначение, обществени и жилищни сгради и обекти на групово застрояване. При каскадно монтиране е възможно отопление на обекти с площ до 6000 кв.м.

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти