Надеждност на котлите DEFRO

Потенциално уязвими вътрешни елементи на всеки отоплителен котел на основата на горене (дизелови, газови, котли на твърдо гориво), са елементите, разположени в непосредствена близост до зоната на горене (максимално загряване). Към тях се отнасят самата горивна камера, задната страна на вратичката или вратичките на камерата, топлообменникът, механизмът за подаване на гориво и горелката.

От друга страна, металът на котела се намира в условия, способстващи корозията на метала (вътрешната страна на топлообменника, запълнена с топлоносител).

Топлообменникът на котела DEFRO е направен под формата на цялостна водна риза и включва в себе си както самата топлообменна камера, така и вътрешните стени на горивната камера, а също, в редица модели – неподвижна решетка с постоянно водно охлаждане, разделяща камерата за автоматично изгаряне и камерата за ръчно изгаряне на горивото.

Благодарение на тази конструкция на топлообменника се постига максимална площ на топлообменника и максимален обем на котела за топлоносителя, което на свой ред:

  • способства максималното топлоотдаване;
  • предотвратява рязкото нагряване и охлаждане на котела;
  • предотвратява прекомерното нагряване на стените на топлообменника;
  • предотвратява риска от кипене на топлоносителя в случай на изключване на електроенергията.

Дълготрайността на топлообменниците DEFRO също се постига за сметка на това, че те се изготвят от сертифицирана котелна стомана P265GH с дебелина 6-10 мм (дебелината на стените зависи от модела и мощността на котела).

Висша степен на надеждност при горене на въглищата

В автоматичните котли на въглища DEFRO за изгаряне на горивото се използва ретортна горелка.

Принцип на горене, който предполага цяла редица предимства в сравнение с другите системи на горене:

  • всички стоманени елементи на горелката се намират в студената зона (до 100°С), което предотвратява тяхното температурно повреждане и осигурява максимален срок на служба на горелката;
  • горенето върху ретортата осигурява практически 100%-о изгаряне на въглищата, намалява възможността за тяхното спичане, значително съкращава изхвърлянето на прах и отделянето на пепел;
  • чашката на ретортата, изготвена от топлоустойчив чугун, оптимизира процеса на горене (липсва контакт на горящите въглища със студените повърхности).
INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти