Класически котли

Класика по един нов начин.

Класическите котли на твърдо гориво DEFRO не изискват свързване към електроенергията – те работят с естествената тяга на комина. Скоростта на горене на горивото се регулира с помощта на специален шибър, снабден с регулировъчен винт, или с помощта на механичен термостат, на който се показва желаната температура в котела (опция). След достигане на зададената температура клапата за подаване на въздух постепенно се затваря.

Надеждност и дълговечност:

За надеждността на котлите DEFRO може да се съди по тяхното тегло – корпусът на всеки котел е изготвен от дебела стомана марка PGH265, която е специална котелна стомана и притежава висока здравина, и е способна продължително време да работи в условията на високи температури.

Икономичност:

Корпусът на всеки котел е направен във вид на непрекъсната водна риза, имаща усилена конструкция, която обкръжава пещта от всички страни. Във вътрешността си корпусът е запълнен с топлоносителя. Отгоре се разполага ефективен топлообменник, който позволява «да се изпраща» получената топлина в дома, а да не излиза през комина. Това позволява съществено да се икономисва гориво, а също увеличава времето на работа на котела при едно зареждане с гориво.

Комплектация:

С всеки котел се доставя комплект инструменти за обслужване на котела. Всеки класически котел DEFRO има възможност за монтиране на механичен термостат (регулатор на обдухването). Също така, всеки котел е подготвен за монтаж на допълнителен вентилатор и контролер, които може да се монтират по-късно.

Време на работа при едно зареждане с гориво:

Горенето на котела се осигурява от периодично подаване на порция гориво през удобната наклонена вратичка на котела. Вместимостта на камерата е достатъчен за горене на горивото в течение на 8-16 часа (в зависимост от натоварването на котела). Удобната система за почистване на неподвижната решетка с постоянно водно охлаждане с помощта на крачен педал (освен Econo) осигурява бързо почистване на решетката от пепел. Ефективният многостъпален топлообменник на котела позволява да се получи висок КПД (не по-малко от 80%).

INSENSE - Официален представител на DEFRO

Търговски офис

гр.София,кв.Горна баня
бул.Н.Петков N136A

Тел. +359 2 4833552
GSM +359884 330020

   
 
 
  Полезна информацияКаминиСертификатиСервизКонтакти